Algemene voorwaarden Zombie Obstaclerun – GMA Sports

Algemene voorwaarden GMA Sports – Zombie Obstaclerun Geestmerambacht ARTIKEL 1: DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Evenement: Het door GMA Sports elk jaar georganiseerde sportevenement Zombie Obstaclerun. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de