Algemene voorwaarden – GMA Sports achste (sprint) triathlon 2018

Algemene voorwaarden GMA Sports – 1/8ste (sprint) triathlon Geestmerambacht ARTIKEL 1: DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: Het door GMA Sports elk jaar georganiseerde sportevenement Triathlon Geestmerambacht (sprint); b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich